Firma SAWO Incorporated posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000 o systemach zarządzania jakością (QMS) oraz certyfikat zgodności z normą ISO 14001:2004 o systemach zarządzania środowiskowego (EMS).

Ponieważ kwestia globalnego ocieplenia staje się coraz ważniejszym problemem życia codziennego, firma SAWO postanowiła podjąć inicjatywę ochrony środowiska poprzez nieustanne ulepszanie procesów pod kątem mniejszej szkodliwości dla środowiska naturalnego i miejsca pracy oraz lepszej jakości wytwarzanych produktów.

Aby osiągnięcie tego celu było możliwe, wprowadziliśmy zintegrowany program zarządzania systemami QMS i EMS. Takie rozwiązanie stanowi podstawę do wytwarzania najwyższej klasy bezpiecznych dla środowiska produktów i akcesoriów do saun. Ponadto w ramach dążenia do celu szkolimy naszych koordynatorów i menadżerów pod kątem kompetencji w wyznaczonych dziedzinach. Rozwijamy również umiejętności operatorów maszyn, aby poszerzyć ich znajomość dobrych praktyk, a przy tym zmniejszyć czynniki niekorzystnie wpływające na procesy produkcyjne. Oprócz wprowadzenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, chcemy również, aby nasze laboratoria zdobyły świadectwo jednego z ważniejszych organów certyfikujących zgodnie z normą ISO 17025:2005 (Wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących).

Od chwili wyznaczenia instytucji przeprowadzającej kontrolę, firma SAWO dostarcza wiarygodne wyniki badań produktów, aby osiągnąć zgodność z międzynarodowymi i krajowymi normami, np. IEC 60335-2-53.

Badania produktów odbywają się pod nadzorem międzynarodowej instytucji certyfikującej. Jesteśmy przekonani, że nieustające dążenie do dostosowania procesów produkcyjnych i badawczych do międzynarodowych norm jeszcze bardziej umocni pozycję firmy na rynku międzynarodowym. Wierzymy, że tylko odpowiednio przeszkolony personel z odpowiednim zapleczem jest gwarancją najwyższej jakości produktów.