Firma SAWO, Inc. opracowuje i produkuje sauny, akcesoria do saun, urządzenia grzewcze do saun oraz wiele innych produktów do saun. Ochrona środowiska jest jednym z największych wyzwań, z jakimi obecnie się zmagamy: właśnie dlatego zobowiązujemy się dbać o środowisko naturalne w każdej dziedzinie naszej działalności.

Realizowanie tego celu wymaga oszczędności zasobów i energii, recyklingu, ponownego wykorzystania materiałów i zmniejszenia wytwarzanych odpadów.

Specjalnie na potrzeby realizowania tych zobowiązań stworzyliśmy komitet menadżerski, do którego zadań należy identyfikowanie, ocenianie pod względem ważności oraz zarządzanie bieżącymi i przyszłymi programami ochrony środowiska, a także kontrola ich wpływu na produkty, procesy i działania.

Zobowiązujemy się osiągnąć najwyższą skuteczność zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, czego dowodem jest uzupełnienie procesu zarządzania cyklami produkcyjnymi o program ochrony środowiska. Realizacja wyznaczonych celów wymaga od nas ostrożnego oceniania potencjalnych problemów i wpływów na środowisko naturalne na etapach określania wykonalności, projektowania i rozwijania oraz wytwarzania i dystrybucji produktów.

Wierzymy, że to właśnie pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem w dążeniu do realizacji, zarządzania i budowania świadomości programu ochrony środowiska. Zobowiązujemy się identyfikować i wprowadzać w oparciu o kompetencje personelu odpowiednie wymagania w zakresie ochrony środowiska i kontroli procesów operacyjnych, a także zapewniać odpowiednie środki przygotowawcze i metody działania w sytuacjach wyjątkowych.

Kolejnym priorytetem naszej firmy jest wprowadzanie innowacji. Wykorzystanie dostępnej technologii bez zwiększania kosztów eliminowania, zastępowania, redukowania i kontroli bieżących i przyszłych czynników wpływających na środowisko będzie kluczowe przy wyznaczaniu celów, zadań i programów ochrony środowiska.

Dokładamy wszelkich starań, aby spełniać wszystkie krajowe, regionalne i międzynarodowe wymogi prawne i normy. Wierzymy, że stosowanie się do tych wymogów jest uzasadnieniem naszego dążenia do współpracy ze społeczeństwem i odpowiedzialnego prowadzenia działalności.

Nieustanny rozwój jest naszym celem w opracowywaniu, dokumentacji, wprowadzaniu i dbaniu o systemem zarządzania. Regularne i okresowe kontrole oraz oceny systemu zarządzania służą do określania skuteczności programów w zakresie ochrony środowiska i bieżącej wydajności firmy.